Vul gerus die vorm in vir enige navrae.

Naam *

E-pos *

Navrae

Taal/Language

Rebelspoorvasbyt 2019

Deur Cecilia Barnard

Die laaste drie dae ná my terugkeer uit die Kalahari was ’n kaleidoskopiese dwaal. My sintuie is oorweldig deur die oorvloed mense, geluide, kleure en stemme ná ’n week van eenvoud en stilte.

Lees Meer

Takbestuur-opleidingskamp: 2427 Januarie 2019

Met die invul van die registrasievorm hieronder aanvaar ons dat die datum vir jou haalbaar is. Indien iets voorval en jy nie meer kan bywoon nie, sal ons jou graag aanmoedig om iemand in jou plek te stuur sodat jou tak die nodige blootstelling kry. Indien niemand jou plek kan vul nie sal kostes steeds uit die betrokke begroting verhaal word. Let wel dat daar ‘n koste implikasie is op enige veranderinge op vlugte.

Lees Meer

500 jaar van hervorming

 

Martin Luther (of Luder, later Ludher), een van die grootste vaders van die Protestantse Hervorming, is op 10 November 1483 in Eisleben, Sakse gebore.

Lees Meer

’n Republiek is gebore

Deur Ilze Nieuwoudt

Die droom van ’n republiek het op 31 Mei 1961 ’n (harde) realiteit geword. Tog het hierdie ideaal reeds meer as honderd jaar vantevore diep deur die are van Europese setlaars aan die suidpunt van Afrika gebruis. Vorige probeerslae is opgebou en vernietig, oorloë het intussen gewoed, ’n groot besluit is met kruisies geneem, dinge het dieselfde gebly en nuwighede is ingevoer – dít is die geboorteverhaal van die Republiek van Suid-Afrika.

Lees Meer

AfriForum Jeug tree teen SASA-diskriminasie op

AfriForum Jeug het op 27 Februarie 2019 sy regspan opdrag gegee om ’n brief aan die Suid-Afrikaanse Skoleatletiek (SASA) te rig, nadat ’n brief vanaf SASA uitgereik is waarin dié liggaam strenger transformasieteikens op hul provinsiale liggame afdwing.

SASA se brief noem onder andere dat elke skoleatletiekspan ’n minimum van 40% atlete uit ’n voorheen benadeelde demografie moet insluit. Op beide hoërskool- en laerskoolvlak word sekere geleenthede slegs vir voorheen benadeelde leerders voorgehou en daar word pertinent gesê dat dié atlete aan geen ander vereistes hoef te voldoen nie.

AfriForum Jeug is van voorneme om atlete, ouers en afrigters by te staan wat deur dié diskriminasie benadeel word.

AfriForum Jeug het in hul regsbrief die volgende vrae aan SASA gerig:

  • Indien ’n swart kind in ’n privaatskool of voormalige model-C skool is, is hy voorheen benadeel?
  • Hoe word ‘voorheen benadeeld’ bepaal? Indien volgens ras, hoe word die ras bepaal?
  • Wat is SASA se definisie van voorheen benadeelde persone?

“Ons is vas oortuig dat die voorheen benadeeldes – waarna SASA se brief verwys – gebruik gaan word om atlete wat op meriete die span sou haal, op grond van ras uit te sluit. Ons kan nie toelaat dat kinders aan rassediskriminasie blootgestel word nie,” sê Henk Maree, hoof van AfriForum Jeug.

AfriForum Jeug moedig ouers en afrigters aan om hierdie diskriminasie saam met hulle teen te staan. Stuur ’n e-pos aan henk.maree@afriforum.co.za of SMS jou naam na 32687 (R1).

AfriForum Jeug in Kuruman verf parkeerarea by polisiestasie

AfriForum Jeug in Kuruman het op Saterdag, 8 September 2018 die parkeerarea van die plaaslike polisiestasie geverf. Dit kom nadat die polisiestasie AfriForum genader het vir hulp hiermee. Die polisie het hulle dank teenoor die AfriForum Jeug-lede uitgespreek.

Lees Meer