Vul gerus die vorm in vir enige navrae.

Naam *

E-pos *

Navrae

Taal/Language

AfriForum Jeug-opleidingskamp: 1821 Januarie 2018

Die opleidingskamp het ten doel om die verskillende jeugtakbesture te ontmoet en behoeftes te bepaal. AfriForum Jeug se strategie vir die komende jaar sal bespreek word, asook die aksies wat daaruit voortspruit. Die takbestuur sal in die nodige vaardighede opgelei word om hierdie aksies aan te pak, onder meer portefeuljeverantwoordelikhede, projekbeplanning, sosialemedia- en standpuntopleiding in. Soos enige AfriForum Jeug-byeenkoms is daar natuurlik ook ’n sosiale element waarbinne ons mekaar kan leer ken en lekker saam kan kuier om die jaar op ’n hoogtepunt af te skop.

500 jaar van hervorming

 

Martin Luther (of Luder, later Ludher), een van die grootste vaders van die Protestantse Hervorming, is op 10 November 1483 in Eisleben, Sakse gebore.

#PUKBLYPUK-02

#PukBlyPuk

#PukBlyPuk

Die term “Pukke” in die naam “NWU-Pukke” gee identiteit aan Puk-studente en hul kampus. ’n Besluit is onlangs geneem dat die Pukke-identiteit afgeskaf gaan word sonder dat daar vooraf met belanghebbendes soos studente, toekomstige studente of hul ouers gekonsulteer is.

VN

AfriForum Jeug en AfriForum doen voorlegging aan VN Forum vir Minderheidsaangeleenthede

Verteenwoordigers van AfriForum en AfriForum Jeug doen vandag voorleggings aan die tiende sitting van die VN se Forum vir Minderheidsaangeleenthede in Genève, Switserland.  Die tema van vanjaar se sitting is jeugkwessies en sluit onder meer kwessies in soos onderwys, die jeug se deelname aan openbare kwessies en benutting van die media om hulle minderheidsregte te bevorder.

Puk-Pers

AfriForum Jeug se Puk-tak ontevrede met nuwe handelsmerk

AfriForum Jeug se Puk-tak het sy misnoeë uitgespreek met betrekking tot die besluit van die raad van die Noordwes-Universiteit (NWU) om die embleem van al drie kampusse van die universiteit na ’n unitêre pers kleur te verander. Die woord “Pukke” gaan ook nie meer deel vorm van die Potchefstroomkampus se handelsmerk nie. Dít volg na afloop van ’n handelsmerkkonsultasieproses waartydens die NWU-raad op dié nuwe korporatiewe identiteit besluit het.

AFJ Bloem

AfriForum Jeug in Bloemfontein skenk Kersgeskenke aan jeugsorgsentrum

AfriForum Jeug se Bloemfontein-tak het in samewerking met die Bloemfontein Motorklub, die Harley Davidson Motorfietsklub en Dina van Heerden, die projekorganiseerder, geskenke vanuit die gemeenskap ingesamel vir die jeugsorgsentrum Ons Kinderhuis. Die geskenke is op 14 November 2017 aan die sentrum oorhandig.