Gehalte onderwys

Gehalte onderwys:

Aksies wat al gedryf is om gehalteonderwys te verseker:

  • Vergader met raad van Hoër Onderwys om toelating tot universiteite wat gegrond is op ras te bespreek.
  • Tree op saam met Potchefstroom Landou studente om diskriminasie teen Afrikaans en blanke studente op kampus teen te staan.
  • Was suksesvol om leerlinge van regoor Suid-Afrika se uitstaande matrieksertifikate te laat uitreik;
  • Toelatingsvereistes aan universiteite aangevat en topstudente bygestaan om toelating te kry;
  • Gr. 12-vraestelle wat van swak gehalte was aan die minister van basiese onderwys deurgegee en voorstelle ingedien;
  • Dryf veldtogte vir die behoud van moedertaalonderrig as tersiêre en sekondêre onderrigmedium;
  • Sentralisering van universiteitsaansoeke by die departement van hoër onderwys teengestaan;
  • Veeartsenykundestudente, wat aan diskriminerende toelatingsvereistes onderworpe was, bygestaan;
  • Onderwysdepartement van Mpumalanga by die Openbare Beskermer (OB) aangekla vanweë administratiewe probleme wat leerlinge en ouers ervaar het.