UFS management, let us study!

UFS management, let us study!

Boerspitus: Inskrywingsvorm vir boeresportspanne.

Boeresport sal om 09:00 op Saterdagoggend 9 Oktober 2021 begin.

KIES ’N KATEGORIE
KIES ’N KATEGORIE

NAME VAN SPANLEDE
Onthou jou span moet bestaan uit ’n minimum van vier lede en maksimum van agt waarvan ten minste twee lede vroue moet wees.

NAAM EN SELNOMMER VAN SPANKAPTEIN
*Punte sal ook toegeken word aan die span wat hul universiteit/kollege/koshuis of dorp die beste uitbeeld.
Mag die beste span wen!

kovsies