Vul gerus die vorm in vir enige navrae.

Naam *

E-pos *

Navrae

Taal/Language

Oor ons

Inleiding

Om AfriForum Jeug se wese te verstaan, moet die teoretiese konsepte verstaan word waarop die organisasie se doelstellings, visie en veldtogte geskoei is. Hierdie konsepte is onder meer die verkryging van kulturele vryheid en die uitbou van die Christelike demokratiese denkraamwerk.

Kulturele vryheid is die ruimte wat geskep moet word waarin jong Afrikaners binne die realiteite van Suid-Afrika kan beweeg. Dit behels om vrylik jou kultuur, taal en geloof op te eis. Daarmee saam moet ruimte geskep word vir die uitbou van jongmense se selfstandigheid, eie werksaamheid en vryheid om aan ’n gemeenskap te behoort. Dit behels die regsruimte, die publieke ruimte en enige ander ruimte in die samelewing waarbinne hierdie vryheid geskep moet word.

Die uitbou van die Christelike demokratiese denkraamwerk is om hedendaagse apatie te verruil vir ywer ten einde kulturele vryheid te bewerkstellig. Die Christelike demokratiese denkraamwerk is gebaseer op die uitbou van onbeskaamde Christelike beginsels, ’n besef dat ware mag in die hande van God is en nie in die staat s’n nie en ’n pligsgevoel teenoor jou eie gemeenskap wat net as roeping beskryf kan word. Die doel hiermee is om die apatie onder talle jongmense af te skud en die ywer vir nuwe ideale van kultuurvryheid te skep.

 

Afiliasie

AfriForum Jeug is die amptelike jeugvleuel van AfriForum, die burgerregte-inisiatief wat deur Solidariteit gestig is.

 

Ons dryf 5 aktiewe veldtogte

 • Om jongmense van regstellende aksie vry te stel.
 • Om Afrikaans en moedertaalonderrig te beskerm en te bevorder.
 • Om politieke inmenging in onderwys te verhoed.
 • Om jongmense met vaardighede en kennis toe te rus.
 • Om gesonde studentetradisies te beskerm.

Grondslag

 AfriForum Jeug berus op Christelike beginsels.

 

Missie

Om selfstandigheid onder jong Afrikaners te bevorder en die realiteite in Suid-Afrika te beïnvloed deur veldtogte te dryf en aktief standpunt in te neem vir jongmense se burgerregte.

 

Visie en doelwitstellings

 • Die vrystelling van jongmense van regstellende aksie.
 • Die mobilisering van jongmense teen rasgebaseerde kwotas.
 • Die bevordering van Afrikaans en moedertaalonderrig.
 • Die bevordering van gehalte-onderwys.
 • Om politieke inmenging in onderwyskwessies teë te staan.
 • Om jongmense se vermoëns, kennis en vaardighede te ontwikkel.
 • Skakeling met jeuginstansies, kunstenaars en ander rolspelers.
 • Om ’n kultuur van leierskap onder jongmense te bevorder.
 • Die bevordering van ’n gesonde trots in Afrikaans en Afrikanerskap.
 • Die dryf van moderne en dinamiese veldtogte om aan die bogenoemde doelwitstellings uiting te gee.

 

Lidmaatskap

AfriForum Jeug is ’n studente-organisasie. Lidmaatskap van AfriForum Jeug is gratis en enigiemand wat met AfriForum Jeug se beleid saamstem, mag aansluit. Jong werkendes word ook aangemoedig om by AfriForum Jeug se dorpstakke aan te sluit. AfriForum Jeug dryf ook veldtogte om skoolgaande jeug van hul regte bewus te maak en om gehalte-onderwys te bevorder.

AfriForum Jeug het studentetakke by verskeie hoëronderwysinstellings regoor Suid-Afrika. Jy kan ook as jong werkende by een van AfriForum se meer as 125 plaaslike takke inskakel om jeugverwante kwessies te dryf.

Waarom betrokke raak?

 • Jy moet verantwoordelikheid aanvaar vir jou eie generasie.
 • AfriForum Jeug is die mees snelgroeiende jeugorganisasie in Suid-Afrika.
 • Ontwikkel jouself deur betrokke te wees by ’n positiewe organisasie wat ’n kweekskool vir leierskap is.
 • Woon gereeld sosiale geleenthede, gesprekke en opleidingsessies by. Wees deel van proaktiewe aksies en veldtogte oor sake wat jou toekoms bepaal.

Wat beteken jou lidmaatskap?

 1. Jou inligting word op ons databasis geplaas.
 2. Jy ontvang nuusbriewe.
 3. Jy kan aktief betrokke raak by die werksaamhede van AfriForum Jeug.
 4. Jy word na aksies en projekte, wat in jou omgewing plaasvind, uitgenooi.
 5. Jy kan in ’n bestuursposisie dien indien jy beskikbaar is en belangstel.
 6. Daar is verskeie opleidingsgeleenthede waarvoor jy aansoek kan doen.