Vul gerus die vorm in vir enige navrae.

Naam *

E-pos *

Navrae

Taal/Language

Memorandum: Afrikaanse onderrig is ononderhandelbaar

deur in Dokumente Hou ons hier dop op 30 October, 2015

Beste prof. Dan Kgwadi

AfriForum Jeug is ’n organisasie wat daarop fokus om die regte en belange van die Afrikaner-jeug te beskerm en bevorder. AfriForum Jeug is ’n geregistreerde vereniging op die NWU se Potchefstroom-kampus (NWU PUK), waar duisende jong Afrikaanssprekendes studeer.

Ander universiteite in Suid-Afrika gebruik Afrikaans as ’n slaansak om hul politieke agendas te dryf. Studente ry nou by ander kampusse wat histories Afrikaans was, soos die Universiteit van Pretoria en die Universiteit van die Vrystaat verby om ’n tuiste by die NWU PUK kampus te kom vind. Die rede hiervoor is dat die NWU PUK die laaste tuiste is waar jong  Afrikaanse studente onderrig in hul moedertaal kan kry.

Daar is duisende Afrikaner-matrieks wat met universiteitsvrystelling slaag; hulle kan nie uitgesluit word nie. NWU PUK is dié studente se eerste keuse juis omdat hulle kwaliteitonderrig in hul moedertaal hier ontvang. Dit sal daarom ’n fout van die NWU-raad wees om die taalbeleid tot só mate te verander dat Afrikaanssprekendes nie meer toegang tot moedertaalonderrig het nie.

Die NWU PUK is ’n kampus wat werk en waar studentelewe gesond is.

ReformPUK hou Afrikaans as die vyand voor om die fokus van hul ware agenda weg te hou. ReformPUK se blatante rassisme maak egter hul agenda van verwoesting en verdeling baie duidelik. Een van ReformPUK se leiers, Tsholofelo Motlogeloa, het reeds in 2012 op sy Facebook-profiel geskryf: “I hate white people with  passion n they must fucken go back 2 Europe”. (Sien aanhegsels.)

Hierdie klein radikale groepie wat uit slegs 50 lede bestaan, is besig om die NWU-Puk gyselaar te hou. AfriForum Pukke is uiters teleurgestel dat u die ReformPUK-memorandum aanvaar het om aan die NWU-raad voor te lê. Dié groep rassiste is nie eens ’n geregistreerde vereniging nie – maar tog geniet hulle baie spesiale aandag.

AfriForum versoek dat, indien ReformPUK se memorandum voor die NWU-raad dien, dit gesien sal word vir wat dit werklik is en verwerp sal word.

AfriForum Pukke verwerp ReformPUK se eis dat die kurrikulum herskryf moet word. Omdat die meerderheid studente op kampus Afrikaanssprekend is.

Indien die NWU PUK nasionale demografiese verteenwoordigingsbeleid op ons kampus gaan toe pas sal daar geen kampus wees waar Afrikaanse studente die meerderheid is nie. Op ‘n nasionale vlak is al die ander kampusse reeds de facto Engels. Gevolglik sluit dit Afrikaanse studente uit op hierdie kampusse. Indien die beginsel van verteenwoordigendheid dan geld, sou dit beteken dat die NWU PUK (vanuit ‘n nasionale oogpunt) hierdie minderheidskomponent moet huisves. Indien nie, sal daar op nasionale vlak ‘n oorverteenwoordiging van die voorheenbenadeelde groepe wees en geen ruimte vir minderhede nie. Die implikasie is dus dat Afrikaanse studente uitgesluit word van moedertaalonderrig op tersiêre vlak. ‘n Verdere implikasie is dat Afrikaans as akademiese taal verlore gaan en oor die langtermyn irrelevant word. Indien hierdie ‘n werklikheid word, sal die NWU en prof Kwgadi hulleself skuldig maak aan ‘n vorm van kulturele volksmoord.  Dus eis AfriForum Pukke dat as moedertaalonderrigmedium behou moet word.

AfriForum Pukke verwerp ReformPUK se argument dat die universiteit se taalbeleid misbruik word om teen Engelse studente te diskrimineer. Só ’n stelling is eensydig en ongegrond. Ons dring aan op die erkenning van ons regte in terme van Artikel 29 van die Grondwet. Die Universiteit het ʼn grondwetlike plig om te verseker dat die menseregte wat in die Grondwet verskans is, verwesenlik, beskerm en bevorder word. AfriForum Pukke het met ’n groot aantal studente gepraat wat van tolkdienste gebruikmaak, en dié studente is gelukkig met wat die universiteit in plek het om Engelse studente op die NWU te akkommodeer, welkom te laat  voel en te laat floreer.

ReformPUK gebruik die argument dat tolkdienste nie werk nie slegs as agenda om Afrikaans te verneder. Afrikaans is ʼn inheemse taal, en moet daarom behou en deur moedertaalonderrig bevorder word.

Die beleid van mnr Blade Zimande, die minister van hoër onderwys, om Engels as enigste onderwysmedium by alle universiteite te implementeer, is teenstrydig met die regte wat in Artikel 29(2) verskans is, aangesien daar geen regsgronde is waarop die argument gebaseer word nie. Ondervinding het elders bewys dat die uitsluiting van Afrikaans regstreeks tot die uitsluiting van Afrikaanse studente lei. AfriForum Pukke eis die reg op onderrig in Afrikaans as absoluut en ononderhandelbaar.

AfriForum Pukke verwerp ook ReformPUK se eise oor rassetransformasie op kampusse. Keuring en bevordering van studente moet gebaseer word op die kriteria van meriete en verdienste eerder as ras. AfriForum Pukke eis daarom dat u en die NWU-raad alle radikale voorstelle van transformasie verwerp. Radikale transformasie lei tot verdeling en rasse spanning.

Dit is AfriForum Pukke se standpunt dat moedertaalonderrig van hoë gehalte die sterkste meganisme is om studente te bemagtig. AfriForum Pukke eis daarom ook dat meriete as kriteria gebruik word by die aanstel en bevordering van dosente.

AfriForum Pukke huldig die standpunt dat dosente en kampusbestuurstrukture tans die ruggraat van hoë gehalte moedertaalonderrig vorm. AfriForum Pukke verwerp dus ReformPUK se eis dat die kampusrektor, -bestuur en Puk-studenteraad verwyder word; dié ongrondwetlike stap sal die kultuur en erfenis van die Afrikaner vernietig.

AfriForum Pukke eis dus dat die NWU-raad:

 1. ReformPUk se memorandum verwerp;
 2. Afrikaans as enkele-onderrigmedium op die PUK-kampus behou;
 3. Tolke verder oplei, tolkdienste uitbrei en opgradeer;
 4. ’n Kurrikulum van gehalte behou;
 5. Gehaltepersoneel aanstel wat Afrikaans magtig is;
 6. Die Afrikaner-erfenis behou en beskerm;
 7. Nie sy transformasiebeleid op ons af dwing nie;
 8. Koshuisplasing op meriete doen;
 9. Nie eksamen op die PUK-kampus uitstel nie;
 10. Gesonde studentetradisies behou om goeie studentelewe te verseker;
 11. Mnr Motlogeloa weens sy rassisties aanmerkings vervolg; en
 12. ReformPuk as organisasie verwerp.

Ten slotte

Die meeste van die huidige Afrikaner-studente is ná 1994 gebore. Ons het onder die nuwe bedeling groot geword. Ten spyte hiervan het die Afrikaner-studente in praktyk nie dieselfde regte en vryhede as nie-Afrikaner-studente nie.

Vandag se Afrikaner-studente het geen aandeel in Apartheid gehad nie, tog moet hulle gebuk gaan onder beleide wat daarop gemik is om die uitkoms van dáárdie stelsel aan te spreek. Hierdie beleide is ongrondwetlik, diskrimineer teen Afrikaanse-studente en ontneem Afrikaanse-studente van basiese grondwetlike regte.

AfriForum Pukke eis dat Afrikaanse-studente die reg het om tersiêre onderrig in Afrikaans te ontvang. Afrikaner-studente gaan self oor hulle toekoms in tersiêre onderrig besluit, en sal nie toelaat dat die regering ons taal, kultuur en erfenis met diskriminerende beleide vernietig nie.

Ons word nou toenemend met beleide gekonfronteer wat daarop gemik is om ons van onderwys uit te sluit.

Respekteer ons reg om te leer, laat ons toe om in Afrikaans te studeer en hou op om ons aan kwotastelsel te ontwerp.

Groete,

AfriForum Pukke