AfriForum-internskap

GALERY

AfriForum Jeug se takbestuurlede kan elke jaar aansoek doen om ’n 10-dag-lange internskap in die Junie-/Julie-vakansie by AfriForum te voltooi. Die doel van dié internskap is tweeledig: 1) Om ons takbestuurlede toe te rus om hul takke beter te bestuur, en 2) om dié lede ’n voorsprong te gee indien hul sou beplan om ’n loopbaan by AfriForum te begin.

In ’n neutedop behels die internskap:

  • Die uitvoer van aksies wat met AfriForum verband hou;
  • takbesoeke saam met provinsiale koördineerders;
  • projekbeplanning;
  • gesprekke oor tersaaklike kwessies;
  • skaduwerk in die verskillende AfriForum-afdelings;
  • persoonlike ontwikkeling;
  • erfenisbewaring; en
  • aandgeleenthede soos cantus, braaivleisparlement en ander sosiale funksies.

Aan die einde van die program kan een of twee interns aangewys word om ’n jaarlange internskap by AfriForum te voltooi.

Stuur asseblief ’n Afrikaanse weergawe van jou CV na jeug@afriforum.co.za indien jy belang stel.

AfriForum Jeug-takbestuurlede geniet voorkeur. Raak sommer nou betrokke.