Boerspitus

GALERY

Boerspitus is so oorspronklik soos die naam klink: Dit is ’n kombinasie van boeresport, spitbraai en cantus. Dié tradisie, wat die geleentheid skep vir studente en jongmense van regoor die land om jaarliks bymekaar te kom, is in April 2016 deur AfriForum Jeug se Kovsies-tak geskep. Die idee spruit uit die afskaffing van “intervarsity” – ’n tradisie wat ná meer as 70 jaar deur die universiteitsbestuur van die Noordwes Universiteit se Potchefstroom-kampus en die Universiteit van die Vrystaat afgeskaf is.

Boerspitus is ’n geleentheid om fees te vier in Afrikaans en te kuier in jou kultuur! Daar is twee kategorieë waarin mens as ’n span kan deelneem:

  1. tersiêre instellings (universiteite, koshuise of kolleges); en
  2. dorpe en/of stede.

Jy kan Boerspitus natuurlik ook as toeskouer bywoon!

Vanjaar se naweekprogram verloop soos volg:

Vrydag 14 Oktober:
19:30 vir 20:00 – Cantus

Saterdag 15 Oktober:
09:00 – Boeresport
13:00 – Rivierdryf
17:00 – Spitbraai
19:00 – Sokkie, prysuitdeling en kunstenaarsoptrede

Sondag 16 Oktober:
08:00 – Busse vertrek terug

Kostes

Daar is verskillende naweekpakkette om jou sak te pas. Klik hier vir meer inligting en om in te skryf.

Koop jou kaartjie hier.

Vorige jare se pret:

Kyk ook na die hoogtepunte van die naweek hier:

Boerspitus: Inskrywingsvorm vir boeresportspanne.

Boeresport sal om 09:00 op Saterdagoggend 9 Oktober 2021 begin.

KIES ’N KATEGORIE
KIES ’N KATEGORIE

NAME VAN SPANLEDE
Onthou jou span moet bestaan uit ’n minimum van vier lede en maksimum van agt waarvan ten minste twee lede vroue moet wees.

NAAM EN SELNOMMER VAN SPANKAPTEIN
*Punte sal ook toegeken word aan die span wat hul universiteit/kollege/koshuis of dorp die beste uitbeeld.
Mag die beste span wen!