Vul gerus die vorm in vir enige navrae.

Naam *

E-pos *

Navrae

Taal/Language

Solidariteit Beweging kondig twaalfpuntplan vir bevordering van Afrikaans as universiteitstaal aan

deur in Dokumente Hou ons hier dop op 06 October, 2014

Die Solidariteit Beweging het Vrydag ’n twaalfpuntplan bekendgestel om Afrikaans as universiteitstaal te bevorder. Die doel van die plan is om Afrikaanssprekendes se grondwetlike reg op toegang tot onderrig en universiteitsopleiding in Afrikaans te beskerm.

Volgens Flip Buys, voorsitter van die Solidariteit Beweging, sal die plan met ander Afrikaanse organisasies bespreek word om steun daarvoor oor ’n breë front te werf. Die korttermynfokus van die plan is om die groeiende krisis by spesifiek die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus aan te pak.

Die plan kan soos volg kortliks in twaalf punte opgesom word:

1.      Studente

Die ondersteuning van Afrikaanse studente op die Potchefstroomkampus gaan ’n hoë prioriteit geniet om te verseker dat hulle nie politieke slaansakke word nie. Ons kan nie toelaat dat die minister en universiteitsbestuur onder die dekmantel van gepolitiseerde terme soos “transformasie” teen hulle diskrimineer op grond van hul taal, ras en afkoms nie. Daarbenewens gaan die Solidariteit Beweging alles in sy vermoë doen om sy finansiële bystand aan verdienstelike en behoeftige Afrikaanse studente te vergroot.

2.       Personeel

Dit het die afgelope jare duidelik geword dat politieke doelwitte soos rassekwotas vir die regering belangriker geword het as opleiding van hoë gehalte en akademiese meriete. Daar is baie groter druk vir die universiteit se personeel om verteenwoordigend van die breë bevolking te word as vir die universiteit om opleiding van goeie gehalte te bied sodat die land se werksmag meer verteenwoordigend van die bevolking kan word. Daarom gaan Solidariteit die personeel begin organiseer om te sorg dat hulle nie die teikens van onbillike diskriminasie word nie.

3.       Universiteitsraad 

Die Solidariteit Beweging gaan met die universiteitsraad in gesprek tree oor die beskerming van Afrikaans en Afrikaanse studente op die Potchefstroomkampus. Ons verwag dat die raad ’n sterk standpunt moet inneem teen politieke inmenging en die visekanselier se oorskryding van sy magte deur sy mandaatlose beleidsuitsprake.

4.       Oudstudente

’n Veldtog gaan van stapel gestuur word om steun vir die beskerming van die grondwetlike regte van Afrikaanssprekendes onder oudstudente en konvokasielede te werf.

5.       Skoolkinders en ouers 

Skoolkinders is die toekomstige studente, en veldtogte om die belangrikheid van moedertaalonderrig te beklemtoon gaan van stapel gestuur word. Die nuutste navorsing hieroor gaan aan skole en ouers beskikbaar gestel word.

6.       Regsaksies

Dit is duidelik dat die minister se kommunistiese ideologie swaarder weeg as grondwetlike waardes, opvoedkundige beginsels en die onafhanklikheid van universiteite. Daarom het die Solidariteit Beweging reeds aan senior regslui opdrag gegee om voorbereidings te tref vir moontlike onbehoorlike politieke inmenging deur die ministerie.

7.       Openbare steunwerwing 

’n Inligtingsveldtog gaan van stapel gestuur word om Afrikaanssprekendes bewus te maak van hulle grondwetlike regte en die gevolge van die huidige politieke rigting waarin die nuwe universiteitsbestuur wil beweeg.

8.       Afrikaanse organisasies 

Dit is noodsaaklik dat die breë Afrikaanse gemeenskap betrek word by ’n veldtog om Afrikaans op universiteitsvlak te beskerm. Die gevaar wat rasseteikens ter ondersteuning van die bereiking van sogenaamde demografiese verteenwoordigendheid vir wit en bruin Afrikaanssprekendes se toegang tot universiteitsopleiding inhou, moet uitgelig word.

9.       Politieke skikking

Die moontlikheid van ’n politieke skikking om die voortdurende druk op Afrikaanse universiteitsopleiding te beëindig, moet nagestreef word.

10.     Fonds vir Afrikaanse universiteite

Dit is nodig dat Afrikaanssprekendes besef dat daar ’n wesenlike moontlikheid is dat die einde van staatsgesteunde Afrikaanse universiteitsopleiding aangebreek het. Dit sluit die drastiese beperking van toegang tot universiteitsopleiding vir wit en bruin studente in. Die stigting van ’n fonds vir Afrikaanse universiteite word in die vooruitsig gestel met die doel om blywende toegang tot universiteitsopleiding vir Afrikaanse studente te verseker.

11.     Akademia

’n Plan om Akademia, die Solidariteit Beweging se geregistreerde instelling wat reeds opleiding op universiteitsvlak aanbied, vinniger te vergroot, gaan eersdaags bekendgestel word. Akademia het reeds sewe landswye opleidingsentrums wat nauurs onder meer ’n BCom-graad met behulp van die nuutste afstandonderrigtegnologie aanbied. Ons droom is om Akademia uiteindelik tot ’n Afrikaanse Harvard, wat ook ’n privaat universiteit is, uit te bou.

12.     Mobiliseer koopkrag deur Virseker 

Om hierdie droom te verwesenlik gaan miljoene kos. Die Solidariteit Beweging het reeds besluit om Akademia self tot ’n universiteit van topgehalte uit te bou, maar ons sal dit baie vinniger kan doen as ons meer vennote en veral geldelike steun kry. Daarom doen ons ’n beroep op alle Afrikaanssprekendes om die Virseker-korttermynprojek te ondersteun. Virseker skenk ’n deel van alle premies aan die Virseker Trust, wat reeds sowat R10 miljoen vir Afrikaanse onderwys en opleiding bygedra het.