Vul gerus die vorm in vir enige navrae.

Naam *

E-pos *

Navrae

Taal/Language

Lidmaatskap

AfriForum Jeug is ’n studente-organisasie. Lidmaatskap van AfriForum Jeug is gratis en enige iemand wat met AfriForum Jeug se beleid saamstem, mag aansluit. Jong werkendes word ook aangemoedig om by AfriForum aan te sluit.

AfriForum Jeug dryf ook veldtogte om skoolgaande jeug van hul regte bewus te maak en om kwaliteitonderwys te bevorder.

AfriForum Jeug het studentetakke by universiteite en verskeie landboukolleges regoor Suid-Afrika. Jy kan ook as jong werkende by een van AfriForum se meer as 125 plaaslike takke inskakel om jeugsake te dryf.

Waarom betrokke raak?

  • Jy moet verantwoordelikheid aanvaar vir jou eie generasie;
  • AfriForum Jeug is die vinnigsgroeiende jeugorganisasie in Suid-Afrika!
  • Ontwikkel jouself deur betrokke te wees by ’n positiewe organisasie wat ’n kweekskool is vir leierskap;
  • Woon gereeld sosiale geleenthede, gesprekke en opleidingsessies by. Wees deel van proaktiewe aksies en veldtogte oor sake wat jou toekoms bepaal.

Wat beteken jou lidmaatskap?

  1. Jou inligting word op ons databasis geplaas;
  2. Jy ontvang nuusbriewe;
  3. Jy kan aktief betrokke raak by die werksaamhede van AfriForum Jeug;
  4. Jy word na aksies en projekte, wat in jou omgewing plaasvind, uitgenooi;
  5. Jy kan in ’n bestuursposisie dien indien jy beskikbaar is en belangstel;
  6. Jy kan op ’n veldtogkomitee dien indien jy beskikbaar is en belangstel.