Vul gerus die vorm in vir enige navrae.

Naam *

E-pos *

Navrae

Taal/Language

Die opleidingskamp het ten doel om die verskillende jeugtakbesture te ontmoet en behoeftes te bepaal. AfriForum Jeug se strategie vir die komende jaar sal bespreek word, asook die aksies wat daaruit voortspruit. Die takbestuur sal in die nodige vaardighede opgelei word om hierdie aksies aan te pak, onder meer portefeuljeverantwoordelikhede, projekbeplanning, sosialemedia- en standpuntopleiding in. Soos enige AfriForum Jeug-byeenkoms is daar natuurlik ook ’n sosiale element waarbinne ons mekaar kan leer ken en lekker saam kan kuier om die jaar op ’n hoogtepunt af te skop.

Daar is plek vir vyf verteenwoordigers van elke kampus-tak en die jeugkomiteevoorsitter van elke dorpstak.

Ons is nog besig om die plek vas te stel en daarom sal reisreëlings eers nader aan die tyd gekommunikeer word. Wees gerus dat etes en reis- en verblyfkostes gedek sal wees. Jy is welkom om sakgeld te bring as jy vermoed dat ons verversings nie genoeg gaan wees nie.

Met die invul van die registrasievorm hieronder aanvaar ons dat die datum vir jou haalbaar is. Indien iets voorval en jy nie meer kan bywoon nie, sal ons jou graag aanmoedig om iemand in jou plek te stuur sodat jou tak die nodige blootstelling kry.